Hälsingegård från 1535

- guidade visningar kan förbokas 14 maj till 16 oktober 2022

GUIDADE VISNINGAR

Tordagar 7, 14, 21 och 28 juli blir det

fyra guidade visningar från kl 14, kl 15, kl 16 och kl 17


Söndag 12 juni är det jubileumsdag för Världsarvet hälsingegårdar,
då har vi öppet kl 12 till 16 med guidad visning varje hel timme.


Söndag 14 augusti är det hembygdsdag i Mo då har vi öppet
kl 12 till 16 med guidad visning varje hel timme. Välkommen!